Els orígens de Lloret

Poblat Ibèric de Puig de Castellet (s. III aC)

Aquest poblat va ser ocupat durant un període de temps molt concret, els anys 250 i 210 aC. El poblat, que depenia probablement d’un centre més gran (possiblement el poblat de Montbarbat, més a l’interior), està situat en el vessant nord-oest del turó, amb un ampli domini de tot el litoral, essent en canvi totalment invisible des del mar. És per això que la funció d’aquest poblat era la de vigilància i control del territori i hi viurien possiblement un grup de guerrers i les seves famílies. Fou abandonat cap a l’any 200 aC, coincidint amb la fi de la Guerra Púnica.

hotels-lloret-poblado-iberico-de-puig-de-castellet

Poblat Ibèric de Turó Rodó

A Lloret de Mar hi ha diferents jaciments que testimonien clarament la presència de la cultura ibèrica en el nostre territori: Puig de Castellet, Montbarbat, Turó Rodó… Aquest Jaciment ibèric, amb influència romana del segle III aC. està ubicat en un Turó del litoral de la costa Lloretenca, al cim de l’esperó que delimita pel nordest la platja de Lloret. Descobert l’any 1925 i afectat per diversos espolis, actualment s’hi poden veure a simple vista varies estructures, una de les quals sembla una muralla que vigila l’únic accés còmode a l’indret, per ponent.

Poblat Ibèric de Monbarbat

És el més allunyat i el que promet ser el jaciment més important de la contrada, sobretot des del punt de vista urbanístic. Hi han estat trobats alguns fragments de ceràmica àtica d’importació, que donen fe del pas o de la influència del món grec per les nostres terres.

hotels-lloret-poblado-iberico-montbarbat

Sepulcre Romà

Data del s. II dC., tot i que no fou descoberta fins l’any 1.891. Es tracta d’una torre sepulcral romana amb una necròpolis (tombes d’incineració) al seu voltant.

+ Per a més informació visiteu www.lloretdemar.org