El Lloret Medieval

Castell de Sant Joan (inicis s. XI)

Situat al cim del turó que separa les platges de Lloret de Mar i Fenals. Data d’inicis del segle XI d.C., possiblement en època de la senyora Sicardis i els seus fills, Senyors de Lloret (1041-1110), i tenia sota la seva jurisdicció el terme feudal de Lloret. L’any 1079 es consagrà la seva capella, però de la fortificació originària en resten només els fonaments de la torre de l’homenatge, la muralla est, uns vestigis al costat sud i diverses sitges excavades a la roca, actualment tapades.

L’any 2000-2001, s’ha procedit completar les excavacions i a la seva museïtzació, per poder conèixer millor la nostra historia medieval i per fer accessible l’espai per a la seva visita cultural, garantint la seva protecció, amb una nova senyalització del monument , mitjançant diversos tipus de cartells amb tot tipus d’informació sobre l’evolució històrica del castell i, en general, de la vila de Lloret de Mar.

hoteles-lloret-castillo-sant-joan

+ Per a més informació visiteu www.lloretdemar.org